Gökhan Altay Yönetim Danışmanlığı Web Sitesi

/ 01

Şirketinizin potansiyelini ortaya çıkartıyoruz.

Danışmanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte karlı büyümenizi sağlıyor, verimli ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Bilgi Alın

Sayfayı Kaydır

Yeni nesil danışmanlık ile tanışın.

Danışmanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte
karlı büyümenizi sağlıyor, verimli ve sürdürülebilir kılıyoruz.
Müşterilerimize finansman yaratma ve değerleme konularını içeren geniş kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
Doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan işlemlerle müşterilerimize özel ve katma değerli çözümler üretiyoruz.
Ekonomik krizlerle başa çıkabilmeniz için şirketinizi güçlendiriyoruz.
/ 02

Ürünler Hizmetler

Mali ve finansal danışmanlık

 • Firmanın mali yapısının analizi
 • Finansman yapısını gözden geçirilip gerekli erken uyarı sistemlerinin kurulması
 • Yapının günün koşullarına uygun borç yapısının görüntülenip, eylem planları hazırlanması

İş süreçleri yönetimi

 • Firmanın üretim,sevk,satış,tahsilat,destek,satış sonrası vb yapılarını analizi
 • Süreçlerin tanımlanması dönemsel kontrol yapısnın planlanmasıve denetiminin sağlanması

Satış teşvik uygulamaları, performans yönetimi

 • İçinde bulunduğu sektörün gerçeklerine uygun, şeffaf, adil, ölçülebilir, verimli teşvik modelinin yazılması
 • Uygulama standartlarının hazırlanması
 • Sonuçların, verimin ölçülmesi, sürdürülebilir olarak modellenmesi

Satış ekibi eğitimleri

 • Satış ekibine mentörlük yapılması
 • Gelişime açık alanlarda motive edici eğitim planlanarak devreye alınması

Bütçe uygulamaları ve yönetimi

 • Sektöre uygun dönemsellik ilkeleri ışığında bütçelerin oluşturulması
 • Oluşturulan bütçelerin yönetilmesi ve devreye alınması

Yeniden yapılanma

 • Ekonomik şartlar dahilinde büyüme yada küçülme için gerekli organizayon, mali ve finansal yapının yeniden yapılandırılması

Organizasyon yapısı, görev sorumluluk, kurum olma

 • Eksik görülen kademelerin oluşturulması, ekibin katkısı ile organizyon şemasının oluşturulması
 • Görev sorumluluk kitapçıklarının yazılması ve içselleştirilmesini sağlanması
 • Kurucuların detaylardan kurtulup, geniş açı kazanması ve mentörlük hizmeti

Şirket değerlemesi

 • Sektör standartlarıda çarpan analizleri
 • İndirgenmiş nakit akımlar (Bugünkü net değer )(Gelir bazlı değerleme)
 • Emsal değer
 • Net aktif değer

Mevcut yapının dijitale hazırlanması, mobil uygulama

 • Şirketin yönetilmesi için gerekli parametlerin özet şekilde mobilde raporlanması
 • Yönetim kademelerinin ihtiyaçlarına uygun şifrelenmesi
 • Anlık satış miktarı ve tutarı, bir önceki mali yıla karşılaştırılması
 • Maliyetler ve girişimciyi işe getiren karlılığın anlık olarak görülmesi
 • Nakit akımların yeşil, sarı, kırmızı noktalarının her an görülebilmesi
 • Anlık satış hedef gerçekleşme grafikleri o Anlık bütçe hedef gerçekleşme grafikleri
 • Kar merkezi analizleri

Halka arz ön hazırlığı

 • Halka arz düşüncesi olan organizasyonlarda mali, finansal yapıların, organizyon yapısının hukuki süreçlerin ön hazırlığının yapılması
 • Aracı kurum görüşmelerinin yürütülmesi
 • Sektörel olarak en uygun şartların oluşmasını sağlanması
 • Halka arz sonrası gerekli lisans hazırlıklarının yapılması
 • Tüm sürecin baştan sona yönetilmesi
Biz

araştırıyoruz

planlıyoruz

yönetiyoruz

raporluyoruz

Çözüm ve verim odaklı, yenlikçi yönetim danışmanlığı hizmetlerimizle, müşterilerimizin geleceği keşfetmelerini ve yönetmelerini sağlıyoruz.
/ 03

Paketlerimizi inceleyin.
Avantajlarından faydalanın.

Hangi sektörde olursanız olsun, Gökhan Altay Yönetim Danışmanlığı’nın
ürünleri ve hizmet paketleri şirketinize değer katmak için tasarlanmıştır.

Paket 1

[ 3 hafta ]

 • Firma ile yapılacak görüşmeleri takiben kvkk anlaşması imzlanır.
 • Firmanın mali , idari, finansal yapısı incelenir.Süreçler standart formlar yoluyla gözlemlenir.
 • Hazırlanacak haftalık ön raporlarla birlikte gelişme birlikte takip edilir.
 • Firma ile oluşturulacak 6-6 parametre esas alınarak mobil rapor seti yüklenerek ilgili parametlerin anlık canlı gözlemlenmesi sağlanır. Herhangi bir önerme içermeyen geniş açılı fotoğraf çekimi yapılarak 2. göz denetim sunumu yapılır. Kobiler için önerilen paket 1 tahmini teslim süresi 3 hafta olarak belirlenmiştir.
 • Mobil raporlamanın geliştirlmesi ve yaşaması için paket dışında 1 yıllık bakım anlaşmaları ayrıca yapılabilecektir.

Paket 2

[ 6 hafta ]

Öncelikle paket 1 in iki taraf içinde olumlu sonuçlar yaratmasını takiben önerilir.

 • Paket 2 > Paket 1
 • 3 haftalık dönemi takiben tesbit edilen gelişime açık alanlarda önermeler , eylem planları hazırlanır.
 • Sektörel analizlerle desteklenen Pazar çalışmaları ile zenginleştirilen süreç analizlerini detaylandıran geniş spectrumlu eylem planları oluşturulur.
 • Mobil raporlama sisteminde tüm parametlerin dahil edilmesi sağlanır.Gelişime açık alanlarda GA danışmanlık danışma kurulunda yer alan profosyonel tedarikçilerden hizmet alınması sağlanabilir.
 • Sürecin kullanılabilir hale getirilmesini takiben sürdürülebilir modelleme için eylem planları hazırlanır.
 • Tüm satınalma,üretim ,İK ,satış ,pazarlama, satış sonrası hem organizasyon anlamında hemde süreç yönetimi ve denetimi anlamında katolog altına alınır.Uzun dönemde süreçlerin GA tarafından denetlenmesi de karşılıklı anlaşma dahilinde sağlanılabilir.

/ 04

Projeler

Özsu Balık’ın kurumsal ve finansal yapılanma süreçlerini yönettik.
 • Halka Arz süreçlerinde belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için “Finansal Yol Haritasının” oluşturulması,
 • Halka Arz süreçlerinde belirlenen finans stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi,
 • Halka Arz İzahnamesinin Hazırlanması,
 • Zaman, insan kaynağı, bütçe ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi,
 • Mali yapınını reorganizasyonu,
 • CRM yapısının raporlama tekniklerine uygun yapılandırılması
 • Satınalma süreçlerinin digjitalleşmesi,
 • İhracat biriminde teşvik prim sisteminin yazılıp devreye alınması,
 • İdari yapının sadeleştirilip verimliliğin arttırılması,
 • Pazarlama ve Markalama Süreçlerinin Yönetilmesi.

2019
Sektör
Kültür Balıkçılığı
Büyükkarcı’ın finansal yapılanma süreçlerini yönettik.
 • Satış sonrası hizmet birimlerinin kurulması
 • Teşvik prim sisteminin devreye alınıp yürütülmesi
 • Üniversite endüstri işbirliğiyle akademideki öğrencilerin istihdam edilerek eğitim verilmesi, mezuniyet ile istihdam edilmesi,
 • Yazılımların sisteme entegrasyonu ve ilgili birimdeki yaşanan sorunların azaltılması,
 • Mali finansal yapının yeniden organize edilmesi.

2019
Sektör
Otomotiv
Pivora’ın kurumsal yapılanma süreçlerini yönettik.

Satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
Markalama çalışmalarının yönetilmesi,
Markanın kurumsallaşması adına yeni görev tanımlarının oluşturulması,
Zaman, insan kaynağı, bütçe ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi,
Mali finansal yapının organize edilmesi.


2022
Sektör
Gıda
Acarlar Madeni Yağ San.Tic.Ltd.Şti.

2019 yılından başlayarak danışmanlık verdiğimiz  Lukoil madeni yağları ile İnci ve Eas akülerinin dağıtıcısı firma

Firmada satış ekibi eğitimleri

Satış bölgelerinin reorganizasyonu

Yeni dinamik bir satış teşvik , prim sisteminin hazırlanıp devreye alınması

Dijitale geçiş ve otomasyon

Mobil uygulamanın devreye alınması

Kuruculara mentorluk

Yeni dönemde

Şirketin kurumsallaşması adına yeni görev tanımları,

Görev sorumluluk çizelgelerinin hazırlanması

Yeni ürün Kale balata ve apatecch için satış eğitimlerinin yapılması

Devrede olan satış teşvik prim sisteminin gözden geçirilmesi

Dinamik organizasyon şemasının hazırlanması

12/12  süreç denetimi hazırlanması ve 3 er aylık dönemlerde denetim yapılarak raporlanması konusunda sözleşme imzalandı.


2019
Sektör
Otomotiv
Doğan Filtre

Satış organizasyonun yapılandırılması
Satış teşvik prim sisteminin gözden geçirilmesi yeniden uyarlanması Satış organizasyonunun yapılandırılması ,(bölgesel , yapısal ,ürün bazlı)
Satış ekibinin bireysel dosyalarının hazırlanması ,birebir görüşmeler yapılması
Satış ekibinin set eğitimlerinin planlanıp devreye alınması
Satış ekibinin ilk 90 gün eğitimi
Yönetim ekibine tesbit edilen alanlarda mentörlük sağlanması,
Şirketin tüm süreçlerinin gözden geçirilmesi 12/12 süreç yönetimi kitapçığının hazırlanması
Tüm operasyon süreçlerini görev sorumluluk çerçevesinde dökümante edilmesi
Dökümanın görevli kişilerce içselleştirilmesinin sağlanması
Sürecin yıllar içinde geliştirilerek gerçek anlamda kendini yöneten hale gelmesinin sağlanması
Süreç yönetim sistemini (sys) teşvik , prim , ödül mekanizmasına dahil edilmesi
Şirketin organizasyon şemasının oluşturulması
Tüm birimlerin gerçek kişilerden bağımsız örgüt şemasında yer almasının sağlanması
Şirkete ait tüm raporlamaların tam otomatik bir CRM üzerinden çalışmasının sağlanması


2021
Sektör
Otomotiv

Hizmet verdiğimiz sektörler

Gıda
Finans
Tarım
Enerji
HoReCa
İletişim
İnşaat
Turizm
Kamu
Teknoloji
Maden
Kimya
Otomotiv

İşinize uygun olarak tasarlanmış danışmanlık hizmeti.

Danışmanlık hizmetlerimiz, şirketinizin kurumsal ve finansal dönüşümünü sağlarken, verimliliğinizi artırıp sizi bir adım ileri taşıyacak
Olası krizlere karşı şirketimi yeniden yapılandırmam gerekiyor.
İnsan Kaynakları departmanımı kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde oluşturmalıyım
Büyümekte olan şirketim için mevcut departmanlardaki görev tanımlarını güncellemeli, yeni departmanlar açmalıyım.
Finansal açıdan yapılacak tüm hareketlerin planlamasını yapmalı ve bu planların en iyi şekilde çalışmasını sağlamalıyım.
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY
GÖKHAN ALTAY

Takım

Gökhan Altay

Gökhan Altay

/ 05

Gerçek potansiyelinizi
bizimle ortaya çıkarın

Odadaki en yüksek seslerin değil, en iyi fikirlerin kazandığı bir çalışma ortamında çalışıyoruz. Sizin de heyecan verici fikirleriniz, tasarlayacak yetenekleriniz ve gerçekleştirecek tutkunuz varsa, birlikte çalışalım.
Yetkinlik
Liderlik
Dürüstlük
Cesaret
Sorumluluk
Esneklik
Takım Oyunculuğu

İş ortaklarımızla birlikte çalışarak müşterilerimizin sorunlarını çözüyor, icat ediyor ve yenilik yapıyor, gelişen teknolojileri ve bunların yarının ürün ve hizmetleri üzerindeki etkisini keşfediyoruz.

Gökhan Altay Yönetim Danışmanlığına Ulaşın.
Bir sonraki hedefinizi keşfetmenizi sağlamak ve o hedefi gerçekleştirmeniz için birlikte çalışalım.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Yöneticilerimiz sizinle iletişime geçmek ve projeyi görüşmek için şimdiden hazırlanmaya başladılar. En kısa sürede sizi arayacağız!